Транснационални срещи

Планираните транснационални срещи по време на проекта са три и те се провеждат лице в лице във всяка от страните партньори. Те са свързани с етапите на развитие на интелектуалните резултати на проекта. Срещите имат следните цели:

 1. Управление и координация на проекта:
 • изготвяне на подробен работен план и график за дейностите по проекта;
 • обсъждане на основните дейности и планираните резултати;
 • разпределение на задачите и определяне на срокове за изпълнение;
 • координация на работата между партньорите;
 • контрол на процеса на изпълнение на проекта (цели, срокове, бюджет);
 • иницииране на коригиращи действия, ако е необходимо.
 1. Принос към целите на проекта и интелектуалните резултати от проекта:
 • обмен на добри практики при обучението на целевите групи между партньорите;
 • всяка среща трябва да играе роля за постигане на интелектуални резултати.
transnational_meeting_picture


Според съгласуването в нашия консорциум, основен фактор за качествените резултати на проекта е съвместната работа на партньорите в тяхното развитие. Прилагането на експертния опит, ноу-хау и опит на всички партньори в проекта има за цел да създаде иновативни печеливши решения, разработени в сътрудничество с бизнеса. Това е причината да отделяме половината от времето за среща на проекта на действителното съдържание на дейностите по изпълнение на проекта, където партньорите могат да обменят опит, да дават предложения и идеи, да обсъждат и планират своя принос за интелектуалните резултати на проекта на всеки етап от него.

Срещата се проведе в София, България. Програмата беше следната:
 1. Представяне на ръководния екип.
 2. Преглед на проекта.
 3. Актуализация на срока на проекта относно транснационалните срещи.
 4. Стратегия за комуникация на проекта.
 5. План за управление на проекти:
 • обсъждане на подробния работен план и график за дейностите по проекта;
 • дискусия относно основните дейности и планираните резултати;
 • разпределение на задачите и определяне на сроковете за изпълнение;
 • въпроси, свързани с управлението и организацията;
 • въпроси, свързани с качеството и оценката,
 • въпроси свързани с разпространението на резултатите.
 1. Определяне на стратегии за участие на заинтересованите страни.
 2. Следващи стъпки и план за действие.
Срещата се проведе в Лондон, Обединено кралство. Програмата беше следната:
 1. Представяне на актуализираните резултати от националните онлайн проучвания.
 • Резултати от италианското проучване, представени от Емилия Албонико
 • Резултати от българското проучване, представени от гл. ас. д-р Венцислав Перков
 • Резултати от проучването във Великобритания, представени от Димитър Кръстев
 1. Обсъждане на идентифицираните пропуски в уменията, общи практики на обучение, компетентности и тенденции, които биха могли да се използват като отправна точка за идентифициране на ключовите области и особености в иновативното обучение по женско предприемачество.
 2. Дискусия по основните заключения и по-нататъшни въпроси по изпълнението на проекти, свързани с разработването на иновативни решения за обучение.
 3. Обсъждане на съдържанието на учебния наръчник.
 4. Обсъждане на процеса на подбор за предстоящото обучение в Лондон през юли 2019 г.
 5. Дискусия за организацията и логистиката за предстоящото обучение в Лондон през юли 2019 г.
 6. Обсъждане на дата за следващата среща в Skype.
 7. Обсъждане на периода за третата транснационална среща в Италия.
 8. Обсъждане на следващите стъпки и план за действие съгласно схемата на Гант на проекта.
По време на срещата ще бъдат дискутирани следните въпроси: Управление и координация на проекта; Обсъждане на интелектуални резултати 2 и 3 и обмен на опит в тази област; Дискусии за подготовката на съвместното учебно събитие; Дискусия за подготовка на интелектуални резултати 4; Подготовка на резултатите от проекта за експлоатация - обсъждане на плана за експлоатация; Дискусия за разпространението на резултати през последните месеци на проекта.