Новини и събития


Трета транснационална среща в Италия в началото на 2020 г.

По време на срещата ще бъдат дискутирани следните въпроси: Управление и координация на проекта; Обсъждане на интелектуални резултати 2 и 3 и обмен на опит в тази област; Дискусии за подготовката на съвместното учебно събитие; Дискусия за подготовка на интелектуални резултати 4; Подготовка на резултатите от проекта за експлоатация - обсъждане на плана за експлоатация; Дискусия за разпространението на резултати през последните месеци на проекта.

turin_italy

Заключителна конференция

В края на проекта Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ ще организира заключителна конференция на проекта в България онлайн (поради covid-19) за 200 души - 150 от България, 25 от Италия и 25 от Великобритания. Тя ще се проведе в Свищов в периода между 11 и 13 май 2020 г. Конференцията ще бъде насочена както към целевите групи и заинтересованите страни във водещата партньорска страна, така и към заинтересованите страни от ЕС и заинтересованите държави, които не са представени в проекта.

Конференцията цели разпространение на информацията за това как резултатите от проекта могат да бъдат намерени и използвани и как партньорите ще продължат да работят по темата за осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта. Програмата на конференцията ще осигури достатъчно време и използване на актуални методи за дискусия, за да предизвика дискусия за женското предприемачество и да насърчи резултатите от проекта. Всички партньори ще разпространяват информация за конференцията, ще канят международни участници и ще присъстват на конференцията.

conference

През януари 2019 г. се проведе началната среща на проекта

Първоначалният старт на проекта бе определен от началната среща, проведена на 22 и 23 януари 2019 г. в София, България, с присъствието на всички партньори по проекта. Срещата беше насочена към обсъждане и изработване на ключови проектни документи, определяне на стратегии за изпълнение и разпределение на отговорностите между партньорите по проекта. Участващите получиха декларации за присъствие.


През май 2019 г. в Лондон се проведе втората транснационална среща на проекта.

Трите партньора представиха актуализираните резултати от националните онлайн проучвания. Беше проведена дискусия за идентифицираните пропуски в уменията, общи практики на обучение, компетенции и тенденции, които биха могли да бъдат използвани като отправна точка за идентифициране на ключовите области и особености в иновативното обучение по женско предприемачество. Основните заключения и по-нататъшните въпроси за изпълнение на проекти, свързани с разработването на иновативни решения за обучение бяха финализирани.


Съвместен обучителен семинар

В рамките на проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за електронно обучение за предприемачество за жени“, договор номер 2018-1-BG01-KA203-048016, финансиран от програма „Еразъм +“, KA 2, сектор „Висше образование“ в период 01.07.2019 - 12.07.2019 в Лондон се проведе пилотно обучение на 30 жени от България и 30 жени от Италия. Проектът се изпълнява от три страни партньори - бенефициент на проекта е Стопанска академия „Димитър А. Ценов, ръководена от доц. д-р Светослав Илийчовски, а партньорските организации са European Strategic Partnerships Ltd. (Великобритания) и Euroform RFS (Италия). Повече подробности за обучителния семинар можете да видите в раздел Обучителен семинар, Дейности.