Дейности

В рамките на проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение“, договор номер 2018-1-BG01-KA203-048016, финансиран от програма „Еразъм +“, KA 2, сектор „Висше образование“ в периодa 01.07.2019 - 12.07.2019 в Лондон се проведе пилотно обучение на 30 жени от България и 30 жени от Италия. Проектът се изпълнява от три страни партньори - бенефициент на проекта е Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов, ръководена от доц. д-р Светослав Илийчовски, а партньорските организации са European Strategic Partnerships Ltd. (Великобритания) и Euroform RFS (Италия).

Обучителният семинар имаше за цел да предостави на участниците практически знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството, които ще им помогнат да стартират собствен бизнес в бъдеще, както и да подобрят своите комуникационни умения и участие в междукултурна среда. Всички участници в семинара за обучение бяха избрани чрез строга процедура за подбор и критерии, одобрени от трите партньорски организации. Работният език на обучението беше английски.

По време на семинара за обучение участниците бяха запознати с основните характеристики на предприемачеството, по-специално женското предприемачество, предприемаческия процес, изискванията за структуриране на бизнес план, възможностите за финансиране на бизнес и др. Освен запознаване с теоретичната област на предприемачеството, участниците разработиха бизнес план по предварително зададена тема, като бяха разпределени на лотариен принцип в десет интернационални екипа от шест участнички всеки. За по-пълно усвояване на съдържанието беше осигурена подходяща учебна среда спомагаща писането на бизнес плана, чрез редуване на лекционната част, последвана от практическата. Това позволи на екипите да се обединят около основната идея на своя бизнес по всяка от изтеглените теми (електронна търговия за парфюмерийни продукти, производство и търговия с мебели, развитие на ресторантьорския бизнес, опазване на околната среда, обработка на компост и др.) По този начин те се съсредоточиха за разработването на всяка част от бизнес плановете си.

training_seminar01
training_seminar02
training_seminar03
training_seminar04

Работата в екип продължи една седмица, като участниците се стремяха да подготвят ключовите елементи на бизнес плана - въвеждане, представяне на основната бизнес идея, анализ на пазара и идентифициране на конкуренти, сегментиране на пазара и отваряне на незаети ниши, определяне на профила на потребителите , разработване на оперативен план за действие, финансиране и ефективност на бизнеса.

training_seminar05
training_seminar06
training_seminar07

Разработените бизнес планове бяха представени посредством презентации, отразяващи ключови иновативни идеи, фокусирани главно върху здравословното хранене, спестяването на безкрайни ресурси, подобряването на качеството и увеличеното използване на електронните технологии в производствените и търговските процеси, както и поддържането на контакти с потребителите, третирането на отпадъците и защита на околната среда, както и социално включване на хората в неравностойно положение.

Представянето на бизнес плановете се състоя на 10 юли 2019 г., като участниците приложиха различни атрактивни техники, за да привлекат вниманието на публиката. След като всеки екип представи своята бизнес идея, в замяна получи рецензии, подчертаващи както силните страни, така и възможностите за подобряване на бизнес плановете и презентациите. На 11 юли 2019 г. се проведе последният тест като бяха раздадени сертификати на всички участници.

training_seminar08
training_seminar09
training_seminar10
training_seminar11
training_seminar12
training_seminar13
training_seminar14
training_seminar15

Теоретичното и практическото обучение беше разнообразено от подготвена културна програма, която включваше посещения на различни забележителности и атракции в Лондон. Това помогна за по-нататъшното обединяване на екипите преди окончателното финализиране на бизнес плановете и подготовката на презентациите. По-емблематичните места, посетени по време на организираните за тях културни маршрути, включваха Националната галерия - Арка на Адмиралтейството - Мол - Бъкингамският дворец - Паркът на Сейнт Джеймс - Парламентският площад - Църквата Сейнт Маргарет - Уестминстърското абатство - Двореца на Уестминстър - Биг Бен - Уестминстърският мост - Окръжната зала - Лондонското око - Зала на кралица Елизабет - Националният театър - Тейт Модерн - Мостът на хилядолетието - Шекспировият глобус - Дворецът Уинчестър - Боро пазарът - Златен Хенд - Лондонски мост - HMS „Белфаст” - Шард - Кметството - Тауър Бридж - Лондонската кула - Паметникът - Катедралата Свети Павел.

Като цяло основните ползи от обучителния семинар могат да бъдат обобщени, както следва:

  • Въведение в теоретичния характер на предприемаческата идея и бизнес планирането.
  • Обмяна на опит между български и италиански студенти, както и споделяне на практически умения от английски обучители.
  • Работа в международен екип и работа в среда на сътрудничество.
  • Културна, езикова, етническа, религиозна и друга интеграция между партньори от три държави.