News

Втора транснационална среща, май 2019 г. в

Втора транснационална среща, май 2019 г. в

от System Administrator -
Number of replies: 0

Трите партньора представиха актуализираните резултати от националните онлайн проучвания. Беше проведена дискусия за идентифицираните пропуски в уменията, общи практики на обучение, компетенции и тенденции, които биха могли да бъдат използвани като отправна точка за идентифициране на ключовите области и особености в иновативното обучение по женско предприемачество. Основните заключения и по-нататъшните въпроси за изпълнение на проекти, свързани с разработването на иновативни решения за обучение бяха финализирани.

Attachment second meeting.JPG