News

Заключителна конференция

Заключителна конференция

от System Administrator -
Number of replies: 0

На 7 октомври 2020 г. от 12 часа българско време в заседателна зала „Ректорат“ и аула „Проф. Димитър Бъров“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе Заключителна конференция, на която бяха представени резултатите по проект № 2018-1-BG01-KA203-048016 „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение”, финансиран по програма „Erasmus+“, Ключова дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в Сектор Висше образование. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 01.09.2018 г. – 31.10.2020 г., а стойността на финансирането – 202 292 евро. Основната цел на проекта е да се създаде иновативна платформа за обмен на опит и добри практики в подкрепа на развитието на предприемачески умения у жените, която да улесни достъпа до дигиталните технологии във формалното и неформалното образование на учащите в неравностойно положение. Очаква се развитието на предприемачески умения у жените да осигури заетост и икономически растеж в регионите на партниращите организации. Консорциумът от партньори, реализирали проекта, е: СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ – координатор и бенефициент; EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – партньор от Великобритания; EUROFORM RFS – партньор от Италия.


Прочетете още

Attachment conference.jpg